- Aktuellt -

Varje tisdag mellan kl 19.00 och 20.00 är du välkommen till expeditionen plan 1 på Albyvägen 17 gällande ditt boende och föreningen i allmänhet.


 

Senaste nyhetsbladet från Albyhus2


Juni 2018

>> Senaste bladet <<Maj 2018

>> Senaste bladet <<Februari 2018

>> Information om kollektiv EL<<Januari 2018

>> Senaste bladet <<


November 2017

>> Senaste bladet <<Oktober 2017

>> Senaste bladet <<
Augusti 2017

>> Senaste bladet <<
Juni 2017

>> Senaste bladet <<

 

Maj 2017

>> Senaste bladet <<


Snabbare bredband i april !

>> snabbare bredband <<Februari 2017

>> Senaste bladet <<

 

Januari 2017

>> Senaste bladet <<December 2016

>> Senaste bladet <<

 

Oktober 2016

>> Senaste bladet <<

 

Augusti 2016

>> Senaste bladet <<

2016-07-04

Styrelsen tar sommarledigt t o m 2016-08-09Maj 2016

>> Senaste bladet <<

 

Februari 2016

>> Senaste bladet <<

 

September 2015

>> Senaste bladet <<

Ett par viktiga händelser vi har att vänta oss snart är våra nya hissar som kommer att installeras juni - juli 2016. Då kommer vi att vara utan hiss i ca 1 månad vilket kan innebära problem för vissa av oss. Försök att planera tillvaron i god tid, och fråga gärna styrelsen om hjälp vid behov.

Dessutom planerar kommunen en ny gång och cykelväg längs Albyvägen, liksom Södertörns Fjärrvärme planerar lägga om rören under marken längs Albyvägen. Det kommer att grävas i vägen utanför samfällighetens tomt vilket kommer att påverka våra parkeringsmöjligheter en kortare tid. Nu är projekten av någon anledning försenade, vi räknade med att arbetet skulle påbörjas denna sommaren. Men då varken kommunen eller SFAB informerat någon bestämd datum kan du alltid själv ringa och fråga om senaste läget.

Kommunen: 08-530 61000
och SFAB: 08-534 70500


Juni 2015

>> Senaste bladet <<


Albyhus 2 är nu ansluten till Störningsjouren AB.

>> information <<

 

Maj 2015

>> Senaste bladet <<

 

April 2015

>> Senaste bladet <<


Nytt tak påbörjas i april

2015-03-20

Först och främst tackar styrelsen samtliga närvarande på den extra stämma om taken vi hade den 16 mars. Nya tak röstades igenom och arbetet kommer att påbörjas i april av WM-bygg.


Varmvattnet avstängt mellan 08.00 - 13.00

2015-03-09

Nya expansionskärl ska installeras i undercentralen imorgon förmiddag. Därför kommer varmvattnet att vara avstängt mellan 8 och 13 imorgon förmiddag.


Nya tak

2015-02

Vi har efter flera års tillfälliga reparationer och lappning av olika ställen på taken pga sporadiska läckage insett att kostnaderna skenar iväg. Våra tak är från början undermåligt byggda, att dom överhuvudtaget klarade slutbesiktningen är ett mysterium. Takpannorna är för glest lagda i förhållande till takets lutning, och pappen har lagts i fel ordning. Samt har man på flera ställen spikat genom pappen, och genomföringar för säkerhetsräcken och stegar är från början dåligt tätade.

Resultatet trots flera åtgärder genom åren har blivit att sponten, dvs träplankorna under, ruttnat på flera ställen. Dick har fått placera ut hinkar där det läcker, vissa gånger har det även läckt in i lägenheter. Nu är taken drygt 25 år gamla och görs inget så vet vi inte hur, eller om, taken håller i fortsättningen. Så styrelsen föreslår att till våren lägga om taken på hus 15 och 17 helt och hållet.

Då det är en ganska kostsamt projekt kallar styrelsen till en extra stämma.

Avflyttningsbesiktning

2014-11

Eftersom vi haft ett antal vattenskador pga dåligt utförda installationer av boende har styrelsen tagit beslutet att använda oss av Riksbyggens avflyttningsbesiktning.

Vid t ex överlåtelse av lägenhet måsteansökning om utträde ur föreningen kompletteras med ett godkänt besiktningsprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar gjorts eller att otillåtna installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa. Förvaltaren skickar sedan ett godkänt besiktningsprotokoll till styrelsen. När styrelsen fått ett godkänt besiktningsprotokoll kan medlems ansökan om utträde slutbehandlas.

Och hemsidan uppdaterad
En del saker har ändrats inom syterelsen och således har även hemsidan blivit uppdaterad med några detaljer. Utförligare info har lagts till om t ex området och närmiljön, och mer info har lagts till under 'Historia', bla en skiss av våra hus från 1987 av arkitekt Göran Jansson. Varsågoda att se www.albyhus2.se.

 

Gruppanslutning till internet klar den 1 juni

2014-05

Nu kör gruppanslutningen igång den 1 juni. Du som redan är kund hos Bredbandsbolaget behöver inte göra någonting alls. Du som INTE är kund rekommenderas att säga upp ditt befintliga abonnemang och anmäla dig hos Bredbandsbolaget, helst innan sista juni då dom bjuder på router och tele-dosa nu i början. Annars kostar dessa extra senare.

Samtliga lägenheter har redan bredbandsjack installerade sedan tidigare, men skulle ditt jack vara borta eller trasigt anmäl detta snarast för reparation. Det behövs för att ditt bredband ska fungera. Kostnaderna för reparation av bredbandsjack ligger på boende då dessa är monterade utanpå väggen och faller under boendes ansvar för underhåll.

PS: angående Aptus-låssystem i garaget och grovsoprummet: Kontakta Zaher (0736 - 80 89 92) för återlämning av gammal garage-nyckel. Och och du behöver extra nyckelbricka
.

Gruppanslutning till internet

2014-02

Sedan vi, som tidigare informerat i föregående nyhetsblad, varit i kontakt med Bredbandsbolaget angående en gruppanslutning för Albyhus 2 har vi nu kommit fram till en godtagbar affär som omfattar bredbandet, dvs internet med hastigheten 100/100 mbit, med IP-telefoni i samma paket. Kostnaden per lägenhet och månad blir 165 kr. Samtliga 83 lägenheter kommer att inkluderas och fakturan går till Albyhus 2. Summan 165 kr läggs sedan på månadsavgiften och betalas varje månad.

Vad detta innebär för er som har internet är att ni kan säga upp eventuellt dyrare abonnemang med er leverantör och börja använda anslutningen som redan finns installerat i jacket i vägen.

För er som har mobilt internet i form av 3G eller liknande blir ändringen att ni kommer att få 165 kr påslag på månadsavgiften eftersom anslutningen är kollektiv, vare sig ni använder Bredbandsbolaget eller inte.

Det kommer att kallas till en stämma där du som medlem i Albyhus 2 får möjlighet att rösta för, eller emot gruppanslutningen. Varje lägenhet har en röst, dvs endast en röst per lägenhet, om majoriteten av rösterna blir "ja" så genomförs gruppanslutningen. Annars inte.

Du som redan har ett privat avtal med Bredbandsbolaget kan vara lugn. Ditt nuvarande avtal kommer att övergå från dom vilkor du från början gick med på till dom nya vilkor som omfattar gruppanslutningen. Har du bundit dig i två år kommer du inte längre att få några fakturor från Bredbandsbolaget. Kostnaden för internet kommet att 'ingå i hyran'.

Att internet ingår i månadsavgiften är en fördel vid värdering och prissättning av din bostadsrätt. Lägenheterna har redan stigit avsevärt sedan några år tillbaka, och en gruppanslutning med bredbandskostnaden ikluderad i avgiften blir ännu ett steg i riktiningen uppåt.

Det avtal som vi har avsett för oss är relativt grundläggade och typiskt. Bredbandebolaget erbjuder flera tjänster och bonusar t ex TV-utbud och högre bandbredd (vårt fastighetsnät klarar 1Gbit) om så önskas, men då tillkommer kostnader som boende faktureras extra.

För frågor ring gärna vicevärden 0739- 58 16 91.