- Andrahandsuthyrning -


Om du skall hyra ut din lägenhet i andra hand gäller följande:

Du som bostadsrättshavare får inte utan styrelsens samtycke hyra ut din lägenhet. Ansökan om andrahandsuthyrning måste lämnas till styrelsen.

Observera att andrahandshyresgästen inte får flytta in utan styrelsens godkännande. Styrelsen vill påpeka att det alltid är bostadsrättshavaren och inte andrahandshyresgästen som har ansvaret gentemot föreningen.

Blanketten finns att hämta här:

>> Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning <<