ALBYHUS 2 - kontaktinfo
www.albyhus2.se


 

Dick Backman - Ordförande
0703- 99 57 96
 

Tone Kristiansson

Vice ordförande
0707- 82 17 20


Håkan Walther
Ledamot

0701- 40 13 13


Markus Jonsson
Ledamot
0737 - 13 83 49


Tomas Dahlgren
Suppleant

Kornnattha Walther
Suppleant

Carlos Penaranda
Suppleant

För nyckelbrickor och felanmälan av tvättstugan kontakta vicevärd Tomas 0739-581691

Välkomna varje tisdag kl 19 - 20
till expeditionen Albyvägen 17, 1 trappa för boendefrågor.


Övrig information

Riksbyggen
Vid beställning eller uppsägning av p-plats ring Riksbyggen 0771 - 860 860

Har någon parkerat på din plats?

P-bolaget 0771- 77 11 00


Störningsjouren: 08 - 568 214 00
Söndag-torsdag mellan kl. 20.00 - 03.00
fredag-lördag mellan kl. 20.00 - 04.00

Vid översvämning eller akut ärende!
Ring jourmontör 08-657 77 50,
eller Dick 0703- 99 57 96

För nyckelbrickor till tvättstuga:
Tisdagar expeditionen Albyvägen 17, plan1
mellan
kl 19 - 20.

För nyckelbrickor till garage & grovsoprum:
Ring Zaher 08-
531 750 56