- Kontrollpanelen -

Steg 1.Aptus bokningspanel för tvättstugan. Det finns 2 st sådana, en utanför varje tvättstuga. Panelen aktiveras när nyckelbrickan dras över brickläsaren under panelen.


Nyckelbricka

Brickläsare
 

Om nyckelbrickan är giltig kommer den lilla lampan i brickläsaren att lysa grönt och panelen tänds.

* (Om brickan inte är giltig kommer lampan att blinka rött en kort stund.

Är brickan helt "död" kommer inget alls att hända.)

Steg 2.

TISDAG 23 SEPTEMBER 2003 14:44
LÄGENHET : 21
VAD SKALL GÖRAS?
- VISA/AVBOKA - ÖPPNA

Displayen på panelen lyser och vi ser tre alternativ. Vi kan prova att flytta markören [ ] åt höger och sedan åt vänster. Men eftersom vi inte har bokat något pass än väljer vi [BOKA]. (Lägg märke till klamrarna [ ] kring ordet "boka", det är dom som markerar vad vi vill välja.)

Vi trycker sedan på den gröna knappen "BEKRÄFTA / JA". Vi kan sedan välja mellan bokning av boendetvättstuga och drop-in tvättstuga, men för enkelhetens skull visas nu endast boendetvättstuga.

Steg 3.

SEP-OKT
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
-
TI
ON
TO
FR
TI
ON
TO
PASS 3
6
-
-
6
-
6
6
6
6
6
PASS 4
-
-
-
6
6
6
6
6
6

I "kalendern" ser vi först en massa sexor och streck. Sexorna är lediga pass, strecken betyder upptagna pass. I raderna högst upp står dagar / datum, som i en vanlig almanacka. Till vänster ser vi passen.

Vi kan endast boka dom lediga passen, så vi styr vår markör [ ] med pilknapparna upp, ned, vänster, höger i kalendertabellen till den sexa som passar oss bäst och trycker sedan på den gröna knappen "BEKRÄFTA / JA".

På samma sätt gör vi när vi bokar drop-in tvättstugan, fast vi då får ett extra alternativ med val av maskin (1 av 4), och har då 10 pass att välja av istället för 4 pass.

(På grund av displayens storleksbegränsning i höjdled syns endast två pass åt gången, tryck på pilknapparna upp eller ned så "rullar" tabellen så att nästa pass syns.)

Tvättpass intervall:

PASS
1
2
3
4

TID (kl)
06:00 - 10:00
10:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 22:00

Steg 4.

  FINTVÄTT 6
TORSDAG 25 SEPTEMBER 2003
PASS 4 : . . 18:00 - 22:00
ÖNSKAS BOKNING ? NEJ

Panelen visar nu vilket pass vi valt och ger oss en möjlighet att antingen ändra eller bekräfta vårt val.

Alternativet "JA" är markerat från början så vi behöver bara trycka på den gröna knappen "BEKRÄFTA / JA" om vi bestämmt oss.

Vill vi ändra pass använder vi höger pilknapp för att markera NEJ, eller trycker på den röda knappen "AVBRYT/TILLBAKA", för att återgå
till steg 3.

Man kan när som helst gå till panelen för att kontrollera sin bokning och/eller avboka sitt pass för att lämna plats åt någon annan behövande.

När vi bekräftat vårt val och tryckt på den gröna knappen "BEKRÄFTA / JA", talar datorn tydligt om detta i displayen.

-
PASSET BOKAT
-
-

 

... och när det sedan blir tvättdags,

TORSDAG 25 SEPTEMBER 2003 18:01
LÄGENHET : 21
VAD SKALL GÖRAS?
BOKA - VISA/AVBOKA -

på bestämd tid & datum, kommer vi till tvättstugan och drar vår nyckelbricka över läsaren. Denna gången väljer vi ÖPPNA för att låsa upp dörren, samtidigt låses tvättmaskinerna också upp.

Om du inte startar passet senast 30 minuter efter att passet ska börja, kan en annan lägenhet "boka över" ditt tvättpass.

T
vättmaskinerna går inte att starta när mindre än EN (1) timme kvarstår av passet.

Tänk på att hämta din tvätt innan passet slutar annars blir du utelåst. Särskillt obehagligt är detta om du har sista passet, och nästa tvättid börjar kl 06:00 nästa morgon).

Att ställa upp dörren till tvättstugan är förbjudet, det ger tjuven chansen att stjäla din tvätt.

Om din nyckelbricka är trasig eller krånglar på något sätt, kontakta styrelsen.

Gratis byte av din bricka gäller om brickan slutat fungera men är fysiskt hel. Är brickan fysiskt skadad gäller inte garantin.

Nyköp om du tappat eller haft sönder brickan;
priset är 100 kronor per bricka. Borttappade brickor måste anmälas till styrelsen snarast, annars finns risk att någon kan tvätta på ditt tvättpass.