- Lägenheter -

Exempel

2 rum och kök ( 64,5 kvadratmeter )
3
rum och kök ( 81,5 kvadratmeter )
4
rum och kök ( 92,5 kvadratmeter )
5
rum och kök ( Etage 142,5 kvadratmeter ) Bild saknas

Notera att vissa lägenheter är spegelvända / inverterade beroende på vilken sida av huset dom ligger.