- Regler för hobbylokal -

 

 

Förbindelse att nyttja hobbylokalen på ett ansvarsfullt sätt


Detta blad används som kvitto och avtal mellan boende och Albyhus 2 för att hålla ordning och reda i hobbylokalen. Detta blad undertecknas av hyrtagare i förväg som då blir ansvarig för lokalen under hyrtiden. Lokalen kan endast hyras av medlem i föreningen. Nyckeln hämtas hos vicevärden i expeditionen Albyvägen 17 vån1 minst en dag innan. Ett dygn kostar 100 kr plus en depositionsavgift 1000 kr som återlämnas till boende efter godkänd kontroll efter hyrtiden. Betalningen ska lämnas i två femhundralappar och en hundralapp.

Om lokalen eller omgivningen utanför utsätts för skada under hyrtiden, eller om lokal och omgivning lämnas i ostädat skick, används depositionsavgiften för återställning. Hyrtagare kan även debiteras en extra summa om målare, hantverkare eller glasmästare måste anlitas. Borttappad nyckelbricka kostar 500 kr.

Det finns 3 st större bord samt 18 st stolar att tillgå i hobbylokalen. Dessa måste finnas kvar i lokalen och uppställda på borden vid återlämning av nyckel. Extra stolar går ej att låna av styrelsen eftersom lokalen av brandsäkerhetsskäl inte är avsedd för mer än 20 personer åt gången. Hyrtagaren ansvarar personligen för lokalen under hela tiden som lokalen är uthyrd.

Vatten och varmvatten finns tillgängligt i lokalen men städmaterial som disktrasa, mopp, svamp och rengöringsmedel har den som hyr själv ansvar att ordna. Rengör samtliga ytor med rengöringsmedel och skura golvet. Om toalettutrymme ingår ska detta också rengöras. Rökning och alkohol i lokalen är förbjuden. Det finns en stor askkopp utanför entren där man kan röka.

Varje fest har sin tid, seder och traditioner. Det är trevligt med högtider, det vill vi i vår förening främja. Men vi får inte glömma att detta är en bostadsrättsförening, så boendes trivsel är prioriterat. När du planerar din fest ska den sluta kl 22:00. Då slutar nyckelbrickan att fungera och dörren går inte längre att låsa upp. Det är hyrtagarens ansvar att gästerna lämnar lokalen innan kl 22:00. Skulle det bli konflikt på grund av för hög ljudvolym eller musik måste du respektera det och sänka volymen. Den viktigaste traditionen i vår förening är att alla ska trivas.

 

Datum:___________________________________Undertecknas:_______________________________________________