- Samfälligheten -

 Albyhus Samfällighet består av området Albyvägen 9-21 med parkmiljö, garage och parkeringsplatser. Kvarteret kallas Rotemannen och delas in i tre föreningar; Albyhus 1, Albyhus 2 och Albyhus 3.

Samfälligheten ansvarar för det som direkt berör alla tre föreningar, som parkeringsplatser, garage, grovsoprum, gångvägarna med lampor och papperskorgar.

Zaher är fastighetsskötare för området samt vicevärd för Alblyuhs3, han tar hand om bl a garage, grovsoprum och nycklar / nyckelbrickor till dessa.

Telefon 08 - 531 750 56 mellan kl 9 -10

Expeditionen:
Albyvägen 13 (NB) är bemannand vardagar
08.00-12.00 Fastighetsskötaren.
Tisdagar ojämna veckor 18.00-19.00 av styrelsen.*

E-post: albyhus3@bredband.net

Zaher Mirza