- Ventilation -


Spiskåpan

Eller "köksfläkten" som den kanske är mest känd som, är den anläggning som föreningen installerat åt oss alla för att vi ska kunna laga mat utan att ånga och os ska spridas i lägenheten och eventuellt kännas ut i trappan. Eftersom den är en del i husens ventilationssystem så står föreningen för installationen, underhållet är helt och hållet boendes ansvar. Saker som anses vara förbrukningsmaterial är filtret, lampan, och timervredet. För den standardkåpa som föreningen installerat av
märke Franke, modell F252-10, finns reservdelar i lager i föreningens förråd och är ganska lätt att byta. Skulle du känna dig osäker så kan du alltid kontakta vicevärden för hjälp med det.

>> Reservdelsförteckning Franke F252-10 <<

Godkända typer av spikåpor för vårt ventilationssystem är sk "passiv spiskåpa" vilket innebär att den endast öppnar för luftflödet när du vrider på vredet, själva fläkten sitter högst upp på husets tak. Det får absolut inte finnas någon motordriven fläkt i kåpan. Om du planerar renovera ditt kök måste du se till att spiskåpan är av passiv typ, och att den avstängd släpper igenom 10 kubikmeter luft, samt påslagen 30 kubikmeter.

För att köksventilationen ska fungera som avsett behöver fönsterventilerna också vara öppna. Kontrollera att dom vippor som sitter på fönsterventilen är skjutna ifrån varandra, öppet läge, som i bilden nederst.Fönsterventilerna


Alla fönster i lägenheten har denna typ av ventil ovanför. Det är viktigt att dessa ventiler är öppna för att ett visst luftflöde ska finnas i lägenheten. Ibland kan ventilen låta, den brummar, det beror på att det lilla gallret som sitter i springan på utsidan vibrerar. Den kan lätt tystas med hjälp av ett par eller fler klickar fogmassa, papperstussar, eller vanligt tuggummi fungerar bra att stoppa in i ventilhålen utifrån. Ett utmärkt tillfälle att göra det är i samband med att du t ex putsar fönstren.