- Nycklar -

 

Samtliga lägenheter har blivit tilldelade tre (3) entrenycklar och minst två nyckelbrickor. Vid överlåtande av lägenhet ska dessa medfölja. Om det fattas nyckel eller nyckelbricka, eller om du behöver flera nycklar finns det möjlighet att köpa av styrelsen.

* Entrenyckel 100 kr

* Aptus nyckelbricka 100 kr

Cykelrummet har numera Aptus-lås. Kontakta vicevärden för att uppdatera era nyckelbrickor med behörighet till cykelrummet.Nyckelbricka till garage & soprum
VI har sedan en tid nu även Aptus i garaget och i grovsoprummet. För nyckelbricka till dessa kontakta vaktmästare för samfälligheten,

Zaher 08- 531 750 56
För närmare information om nyckelbrickor och vårt säkerhetssystem, se - Aptus

* Om din nyckelbricka är trasig eller krånglar på något sätt, kontakta styrelsen.

Gratis byte av bricka gäller om brickan slutat fungera men är fysiskt hel. Är brickan fysiskt skadad gäller inte garantin.

Nyköp om du tappat eller haft sönder brickan;
priset är 100 kronor per bricka. Borttappade brickor måste anmälas till styrelsen snarast.