- Säkerhet -

För elektronisk bokning av tvättstugorna samt upplåsning av entreer.

Våra telefoner är kopplade till systemet och fungerar som kommunikation och fjärröppning av entreporten..

 

Snabbinstruktion för porttelefon

När besöket anländer slår besöket in snabbnummret på porttelefonen som motsvarar boendes lägenhetsnummer (t.ex: 0021) och avslutar med knappen "RING/ÖPPNA".

När luren lyfts och samtalet börjat kan man under ca 20 sekunder välja att öppna porten eller inte.

V
ill man öppna trycker man på stjärnan och lägger på. Den gröna lampan "Upplåst" tänds på porttelefonen och besöket trycker därefter på "RING/ÖPPNA" knappen igen för att öppna porten.

Väljer man att inte öppna, lägger man bara på.

OBS! Trådlösa telefoner fungerar ibland inte att öppna porten med, endast kommunikationen fungerar. Detta för att det inte är samma frekvens som i vanliga tonvalstelefoner. Läs på telefonens förpackning, eller direkt på telefonen; står ''DTMF''? då innebär det att telefonen fungerar med Aptus. Man kan dessutom testa telefonen på ett enkelt sätt genom att trycka in en knapp och höra om 'tonen' låter lika länge som knappen är intryckt. Om det ljuder endast en kort puls så är telefonen oftast inte kompatibel.

Du bokar även din tvättid via systemet med hjälp av bokningspanelen på väggen utanför tvättstugan. Allt detta med en liten nyckelbricka.

Nyckelbrickan har ett digitalt id-nummer och är således unik i förhållande till andra nyckelbrickor. På det viset håller centraldatorn reda på vilka lägenheter som bokar, låser upp tvättmaskiner, entreer och dörrar.

Nyckelbrickorna är inte vattentäta! Så akta så den inte blir blöt. En "död" men hel bricka ersätts gratis, men en fysiskt skadad ersätts mot 100 kr.

Läsaren (eller kortläsaren): Man placerar sin bricka nära läsaren, där brickan skannas. Om brickan är registrerad i databasen är brickan giltig, den lilla lampan lyser då grönt och låset öppnar.

Om brickan inte är registrerad är den inte giltig, då kommer lampan att blinka rött en kort stund och inget händer. Är brickan "död" lyser inte ens en röd lampa, och ingenting alls händer.


Aptus bokningspanel för tvättstugan: Vi har två bokningspaneler, en utanför varje tvättstuga. Panelen aktiveras genom att nyckelbrickan dras över läsaren under panelen. Mer information om hur bokning av tvättpass går till finns här eller klicka på bilden.

* Om din nyckelbricka är trasig eller om du behöver fler brickor till hushållet, kontakta vicevärden.

* Gratis byte av bricka gäller om den slutat fungera men är fysiskt hel. Är brickan skadad gäller inte garantin. Om du tappat bort eller råkat ha sönder den gamla brickan, är
priset är 100 kronor.

* Borttappade brickor måste anmälas snarast till vicevärden, risk finns att någon kan tvätta upp dina tvättpass och att obehöriga kan ta sig in i våra utrymmen med din nyckelbricka.

* För nyckelbrickor till grovsoprummet och garaget kontakta Zaher på 0736 - 80 89 92.