- Renovera -

Är du nyinflyttad och vill renovera? Varsågod. Det höjer standarden på lägenheten och på sikt även standarden på hela området. Men du behöver veta en del saker innan du börjar.

Läs igenom följande broschyr som talar om det vanligaste man kan undra över i samband med en renovering av lägenheten. I våra stadgar (nere till höger) står detaljerat vad som gäller för just din förening men i stort sett är det lika i dom flesta bostadsrättsföreningar i Sverige.

>> Måste jag fråga om lov? <<

Innan du börjar renovera behöver du en plan, omfattar den ingrepp i väggar eller annan fast egendom måste du komma med din ritning till styrelsen för godkännande. Du får absolut inte flytta på golvbrunnen eller rören i betonggolvet i badrummet, eller ändra på ventilationen i köket. Spiskåpan är av passiv typ, det betyder att du inte får installera en motordriven fläkt ovanför spisen, det måste vara en spiskåpa av godkänd typ. Allt arbete som omfattar avlopp, vatten, el och ventilation ska utföras av behörig firma med kvitto och garanti.

Fråga alltid styrelsen innan du börjar renovera, all eventuell återställning sker på egen bekostnad.