- Renovera -

Är du nyinflyttad och vill renovera? Varsågod. Det höjer standarden på lägenheten och på sikt även standarden på hela området. Men du behöver förstå vissa saker innan du börjar renovera.

Följande överenskommelse gäller för Albyhus 2 i samband renovering av din lägenhet.

>> överenskommelse <<

Innan du börjar renovera behöver du en plan. Omfattar den ingrepp i väggar eller annan fast egendom måste du komma med din ritning till styrelsen för godkännande. Du får absolut inte flytta på golvbrunnen eller rören i betonggolv i badrum, eller ändra på ventilationen i köket. Spiskåpan är av passiv typ, det betyder att du inte får installera en motordriven fläkt ovanför spisen och leda den till husets ventilation. Om motordriven kåpa ska användas ska denna ha ett kolfilter, och inte anslutas till ventilationen. Allt arbete som omfattar avlopp, vatten, el och ventilation ska utföras av firma med behörighet, med kvitto och garanti.

Fråga alltid styrelsen innan du börjar renovera, all eventuell återställning sker på egen bekostnad.