- Tvättstugan -

Tre tvättstugor finns i Albyhus 2. Två boendetvättstugor, en i vardera hus 15 & 17, och en Drop-In tvättstuga i hus 17.

Tvättstugorna är avsedda för hushållstvätt endast, ej till att tvätta plagg åt restauranger eller företag, inte heller tvätt mot betalning. Nyttjas tvättstugorna till annat än boendes egen hushållstvätt kommer boende i fråga att omedelbart få sin bokningsmöjlighet indragen.

Hur man bokar >>
Boendetvättstugan
Boendetvättstugan kan bokas 4 pass per månad & hushåll, och kan nyttjas av boende i 4 timmar per pass. I hus 15 finns boendetvättstugan på BV, och i hus 17 ligger den på vån 1 tillsammans med Drop-In tvättstugan. Det finns dessutom ett tillhörande torkrum för drop-in där större plagg typ lakan eller mattor torkas. Tiderna för torkrummet är bundna till tvättpassen, man får ej t ex tvätta hemma och sedan hänga sina plagg på tork så länge inte torkrummet är ledigt.

 

Tvättpass Boendetvätt:

PASS
1
2
3
4

TID (kl)
06:00 - 10:00
10:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 22:00

Drop-In tvättstugan

Drop-in tvättstugan kan bokas 2 gånger i månaden per hushåll. Här finns förutom en vanlig tvättmaskin även en grovtvättmaskin, i vilken man kan tvätta mindre mattor och grövre plagg. BH-byglar får inte tvättas eftersom det orsakar fel i ventilen.

Tvättpass Drop-In:
PASS
1
2
3
4
5
6
7
8
TID
06:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00

Maskinernas egenskaper i Drop-In

Fintvätt 1
Grovtvätt 4

Kläder
Mattor, kuddar, täcken, överkast ...