- Fastigheter -

Två fastigheter, ett 7 och ett 8 våningars hus på Albyvägen 15 & 17.

Två fastigheter, 83 moderna lägenheter
100 mbit bredband per lägenhet
3 tvättstugor
2 cyckelrum
1 hobbylokal
1 stor utomhusterrass på femte våningen i varje hus
Modern avfallshantering
Nya rymliga hissar

Albyhus 2 använder Aptus säkerhetssystem för entredörrar och tvättstugebokning. Entreport, tvättstuga, Drop-In -tvättstugan i hus 17 är kopplade systemet. Man bokar sin tvätttid via bokningspanelen på väggen utanför tvättstugan.

Mer om vårt säkerhetssystem

 
Avfallshantering

Här i Albyhus 2 använder vi oss av källsortering. Detta innebär att vi sorterar vårt avfall efter dess karaktär. Brännbart för sig och icke-brännbart för sig, samt grovsopor. Skylt finns på väggarna i soprummen. För mer ingående information se SRV .

Återvinning av tidningspapper, kartong, hårdplast samt glas är något vi håller noggrant på. Vid parkeringen mittemot hus 15 har vi kontainrar avsedda för detta. Småbatterier kastas i den röda behållaren vid sidan om skylten. Återvinningsstationen sköts av kommunen och töms regelbundet av FTI.

Soprum

Både hus 15 & 17 har sina egna soprum strax utanför entreerna. Här kastas allt komposterbart/ brännbart i de kontainrar som står där. Men det icke-brännbara som konservburkar, videokassetter, sådant som inte är biologiskt nedbrytbart, kastas i ovan nämnda kontainrar vid P-platsen. Det står tydligt märkt vilken kontainer som är till vad.

Grovsoprummet

Vårt gemensamma grovsoprum ligger i garagebyggnaden, dörren höger om den lilla garagedörren och gararageporten. Där kastas möbler, större objekt av typ heminredning, elektronik, lysrör, glödlampor och lätt byggmaterial, allt i avsedda behållare. Dock får EJ bildäck, bilbatterier, olja eller annat miljöfarligt avfall kastas här, sådant ska köras till återvinningsstationen i Fittja.

För nyckelbricka till garage och soprum kontakta Zaher på 08 - 531 750 56 mellan kl 9-10.

internet

Vi har sedan år 2014 ingått en gruppanslutning med Bredbandsbolaget för internet och IP-telefoni. Hastigheten är 100 mbit/s per lägenhet och tjänsterna kan utökas med bl a större bandbredd och TV-tillval.

Varje lägenhet är från början utrustad med ett bredbandsjack, är jacket bortbyggt eller trasigt är boende ansvarig för reparation, eventuellt återinstallation. Glöm inte anmäla till Bredbandsbolaget att du vill aktivera ditt internet när du flyttat in.

För mer information ring Bredbandsbolaget 0770 - 777 000